V roce 2020 byly na katastru Brna-Bystce v lese nedaleko Podkomorské myslivny nalezeny tři železné hroty kopí, které byly uloženy do země mělce pod povrchem. Je velmi pravděpodobné, že kopí zde byla uložena svými majiteli záměrně, nejspíše zabodnuta vedle sebe přímo do země. Jelikož hroty představují poměrně běžný tvar a nebyly doprovázeny žádnými dalšími nálezy, neumíme přesně určit, kdy byly vyrobeny a následně uloženy. Můžeme pouze odhadnout, že k aktu uložení došlo někdy v rozmezí mezi lety 200 až 1000 našeho letopočtu, tedy v době římské, v době stěhování národů nebo v období raného středověku. Ukládání hodnotných předmětů do země jako obětiny vyšším silám doprovází lidstvo už od doby kamenné. Za všechny příklady zmiňme dánskou lokalitu Illerup, kde bylo v průběhu 20. století vyzvednuto archeology na 15 000 předmětů - zejména kopí, mečů, štítů a další osobní výbavy. Ty byly na dno koryta řeky vhozeny někdy mezi lety 200 až 500 našeho letopočtu jako obětiny bohům za vítězná válečná tažení. Nález z Brna-Bystrce není vpravdě tak spektakulární jako příklad z Dánska, přesto představuje zajímavý výjev rituálního chování v dobách před nástupem křesťanství.     

Obrázek 1: Nálezová situace
Obrázek 2: Kopí po konzervaci
Obrázek 3: Nálezy z dánské lokality Illerup. Zdroj: denmarkshistorien.dk

Zavřít
Loading...