Brno na Špilberku

Historická expozice Muzea města Brna, představující návštěvníkům na tisícovku originálních exponátů, je tematicky rozčleněna na osm okruhů, které přibližují významné momenty brněnské historie od první zmínky o městě z roku 1091 až po vznik tzv. Velkého Brna v dubnu 1919.

První tematický okruh je věnován nejstaršímu historickému období Brna. Druhý je zaměřen na život středověkého města, který přibližují výrobky z dílen středověkých hrnčířů, sklářů, kovářů, mečířů a také názorný model tehdejšího Brna. Třetím tématem historické expozice je Brno na přelomu 16. a 17. století, kdy soupeřilo s Olomoucí o postavení hlavního zemského města. V této části je možné zhlédnout unikátní truhlice k ukládání zemských desek, zdobené znaky předních moravských šlechtických rodů, renesanční nábytek, zbraně a kromě dalších exponátů i znaky moravských pánů a rytířů, účastnících se aktivně stavovského povstání a posléze uvězněných na Špilberku. Atraktivním exponátem, který jistě zaujme malé i velké návštěvníky, je náznaková rekonstrukce Židovské brány, která stála ještě na počátku 19. století v ústí dnešní Masarykovy ulice.

 

Součástí expozice jsou také prostory barokní lékárny.

Za jednu z nejvýznamnějších událostí brněnských dějin lze pokládat úspěšnou obranu města před švédským vojskem generála Torstensona v letních měsících roku 1645. Expozice tuto významnou událost přibližuje na dvou modelech Brna s blízkým okolím a vedutami, znázorňujícími tehdejší tábory obléhatelů i průběh bojů. Dramatičnost oněch chvil dokládají též četné zbraně, užívané vojáky obou stran. Prostor je věnován i hlavním aktérům tehdejšího střetnutí – představeni tu jsou velitel brněnské obrany Raduit de Souches, velitel špilberské posádky Jiří Jakub Ogilvy, krajský hejtman Sack z Bohuňovic, velitel švédské armády generál Torstenson a další osobnosti.

Následující tematický okruh představuje Brno v 18. století, kdy si upevnilo postavení hlavního zemského města, odolalo blokádě pruského vojska v roce 1742, a kdy zde bylo v roce 1777 zřízeno biskupství. Život ve městě v 18. století přibližují četné trojrozměrné exponáty, jako například barokní nábytek, předměty domácí potřeby a zbraně používané v 18. století ve válce o dědictví rakouské i ve válce sedmileté. Návštěvníky jistě zaujmou také dobové pohledy na tehdejší Brno, z nichž zejména rozměrné veduty Folperta von Allena a Korompaye umožní porovnání minulé a dnešní situace.

K nejpočetněji zastoupeným exponátům náleží cechovní památky, které předkládá sedmý tematický okruh. Řemeslo hrálo v minulosti Brna, až do 19. století, významnou ekonomickou, ale i společenskou roli. Práci a život brněnských cechů soukeníků, tkalců, provazníků, barvířů, koželuhů, puškařů, hodinářů, kovářů, hřebenářů, vlásenkářů a dalších mohou přiblížit exkluzivní exponáty ze 17., 18. a počátku 19. století, jako například cechovní truhlice a postavníky, pernikářské formy, tovaryšské a mistrovské kusy a jiné výrobky.

Předposlední osmý okruh zavede návštěvníka do světa techniky a do významného období Brna, kdy město bylo nazýváno díky rozmáhající se průmyslové, zejména textilní výrobě „rakouským Manchesterem“. Modely textilních i pohonných strojů, doprovázené dobovými pohledy na známé brněnské textilky a strojírenské závody, přiblíží, spolu s historickými vzorníky textilních výrobků, onu slavnou kapitolu Brna 19. století, v níž důležité místo zaujímá příjezd prvního vlaku v roce 1839.

Závěrečná část expozice pojednává o společenských, politických a kulturních vztazích ve městě v 19. století až do vzniku Velkého Brna v roce 1919. Bouřlivá období napoleonských válek, revolučního roku 1848, pruské okupace města v roce 1866, ale i bohatou spolkovou činnost českých a německých obyvatel dokumentuje velké množství exponátů od militárií až po ukázku interiéru měšťanské společnosti z přelomu 19. a 20. století. Nemohou zde chybět ani portréty brněnských starostů, brněnský sokolský slet v roce 1914, četná dobová vyobrazení Brna a jeho zákoutí a další unikátní exponáty.

Kdy?

Pondělí–Neděle 10:00–18:00

Místo konání

hrad Špilberk

Vstupné

Základní vstupné 160 Kč

Snížené vstupné 95 Kč

Rodinné vstupné 370 Kč

Vstupenka platí na Okruh Muzeum, který zahrnuje sedm stálých expozic: Od hradu k pevnosti, Žalář národů, Brno na Špilberku, O nové Brno, Rakouská Morava, Moderna, Od moderny po současnost.

Zavřít
Loading...