Od letošního roku rozšiřuje Galerie města Brna svoji akviziční činnost o program nákupů výtvarných děl umělců do 35 let. Účelem těchto akvizic je podchytit tvorbu umělců, kteří stojí na začátku své kariéry a jejichž díla ještě nejsou součástí standardního trhu s uměním. V průběhu jara jsme tedy opakovaně zavítali do ateliérů brněnské Fakulty výtvarných umění, a sice do Ateliéru Prostorové tvorby, Ateliéru sochařství a Ateliéru malířství 1–3, a v součinnosti s vedoucími ateliérů jsme si prohlédli práce studentů a doktorandů. Námi před-vybranou kolekci po prázdninách předložíme k posouzení Poradnímu sboru pro sbírkotvornou činnost Muzea města Brna a v případech schválených děl akvizice dokončíme. Tento nový akviziční program jsme mohli zahájit díky investičnímu příspěvku z rozpočtu statutárního města Brna a pevně věříme, že jej v dalších letech budeme dál systematicky naplňovat.

Zavřít
Loading...