Muzeum města Brna, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Národní památkový ústav, Archaia Brno a Archeologický ústav AV ČR Brno si Vás dovolují pozvat na 54. mezinárodní konferenci archeologie středověku Archaeologia historica na téma Zdroje energie a jejich využití.Místo a termín konání:


Konference se uskuteční ve dnech 18. – 22. září 2023 v Brně, v prostorách Muzea města Brna na hradě Špilberk.
K historii Špilberku stručně zde.
 

Téma:
 

Energetické zdroje se v současnosti kvůli své dostupnosti i kapacitním limitům dostávají do centra pozornosti jak široké veřejnosti, tak vědeckovýzkumných projektů. Inspirativní podněty k této problematice může různými pohledy na archeologické prameny, které dokumentují energetický potenciál v procesu vývoje společnosti, nabídnout i archeologie středověku a raného novověku. 

 

Referáty lze vztáhnout k těmto tematickým okruhům:
  • zdroje energetických potřeb společnosti – využívání přírodních zdrojů (voda, vítr, lidská a živočišná síla aj.), produkce energetických zdrojů, úprava krajiny pro získání energie z přírodních zdrojů ...
  • využití energií v domácnostech a sídlech – teplo, světlo, izolační technologie a materiály ve stavebních konstrukcích, příprava stravy …
  • energetická náročnost výrobních procesů a jejich řemeslná základna
  • energetická náročnost získávání surovin - problematika získávání, produkce a využití surovin s ohledem na energetickou náročnost

 

Organizační tým:

Muzeum města Brna – Mgr. Zuzana Holubová
ÚAM FF MU - PhDr. Irena Loskotová, Ph. D., doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph. D.
Národní památkový ústav - Mgr. Martin Tomášek, Ph. D., Mgr. Petr Holub
Archaia Brno - Mgr. Marek Peška, Ph. D.
AÚ AV ČR, Brno - Mgr. Petr Žákovský, Ph. D.
 

Kontaktní adresa pro přihlášky i dotazy je [obfuscate_1_|96|105|93|102|90|100|102|102|109|96|104|88|40|102|98|114|107|105|112|98|98|88|44|46|43|50|55|103|115|115|100|108|103|96|107|109|88|40|97|115]
KONTAKTNÍ OSOBA
Detailní seznam kontaktů naleznete zde
Zavřít
Loading...